Banner 2Banner 3

Vận tải đường bộ & đường sắt

Đáp ứng nhu cầu và thời gian giao hàng theo đúng tiến độ của khách hàng từ Bắc đến Nam, hàng hóa được vận chuyển linh hoạt bằng đường bộ và đường sắt đáp ứng nhu cầu về tài chính lẫn thời gian vận chuyển cho khách hàng.

• Giao nhận & phân phối hàng hóa
• Bốc dỡ hàng hóa
• Kho bãi
• Đóng gói