Banner 2Banner 3

Khai báo hải quan

VÕ TRẦN LOGISTICS có một đội ngũ các chuyên gia về thương mại và hải quan đã sẵn sàng để hỗ trợ các nhà nhập khẩu trong việc quản lý tất cả các thông tin liên quan đến cả lô hàng xuất và nhập khẩu.
Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm sẽ giúp đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị thông tin cho việc hỗ trợ tốt nhât.
VÕ TRẦN LOGISTICS có thể kiểm tra, chuẩn bị hoặc trình chứng từ nhắm hạn chế và yêu cầu hoàn thuế trên tờ khai nhập khẩu.